Skanderborg Svømmeklub

Kære medlemmer og forældre – som lovet starter vi med svømning den 17/08 og vi glæder os utroligt meget til atkomme i gang igen. Denne sæsonstart er dog anderledes end tidligere og desværre kan vi ikke tilbyde alle nuværende medlemmer undervisning og svømning i denne sæson – mere om det nedenfor.

Der vil blive åbnet for tilmelding lørdag den 15/08 efter kl. 12:00 med sæsonstart mandag den 17/08.

Tilmelding skal ske på klubbens hjemmeside (sksv.klub-modul.dk).efter princippet: ”først til mølle...”.

Normalvis sender vi en mail ud til alle medlemmer med en anbefaling om indplacering på et givent niveau og et direkte link til det hold som matcher anbefalingen, men det kan vi ikke gøre i år, fordi vi ikke kan tilbyde alle medlemmer en plads på et hold.

Det betyder, at for børneholdenes vedkommende må hver svømmer og forælder vurdere, hvilket børnehold der passer bedst: det fra sidste sæson eller et højere niveau? Efter opstart vil vi dog være opmærksomme på åbenlyst fejlplacerede svømmere - af hensyn til den enkeltes udbytte af undervisningen.

Vi har desværre været nødsaget til at sløjfe svømning om søndagen, men vi håber, at det bliver muligt at tilbyde dette i 2021.

Vi tilbyder svømning for babyer og børn i 0-4 år alderen om lørdagen.

Vi kan tilbyde en næsten normal svømmeplan mandag til fredag, dog med et kraftigt begrænset antal ledige pladser (af hensyn til afstandskravene).

Skanderborg Svømmeklub følger retningslinjerne fra Danmarks Svømmeunion, da disse er godkendt af
myndighederne. Vi er løbende i kontakt med unionen for at overvåge eventuelle ændringer i retningslinjerne.

Normalvis kan vi have ca. 70 svømmere i hallen på samme tid, men på grund af coronarestriktionerne kan vi beklageligvis kun have 24 svømmere i det store bassin ad gangen. Herudover kan vi desværre ikke undervise i det lille bassin mandag til fredag, hvilket betyder, at vi ikke er i stand til at tilbyde undervisning til svømmere på Plask hold og vi kan kun tilbyde svømning til de medlemmer som selv kan klæde om og selv holde sig flydende i vandet.

Det er ikke muligt for forældre at opholde sig i hverken omklædningsrummene, svømmehallen, lobbby'en eller i hallens mødelokale. Børnene skal således afleveres udenfor svømmehallens hoveddør - ligesom når de afleveres i skolen.

Alle svømmere skal med andre ord være 100% selvhjulpne.

Det betyder endvidere, at alle svømmere skal komme præcist til omklædning – kommer man for tidligt skal der ventes udenfor eller i bilen og kommer man for sent kan man ikke svømme den dag. Vi kan ikke overholde afstandskravene, hvis der er for mange tilkomne svømmere i omklædningen, mens der kommer svømmere ud fra hallen. Vi har besluttet at lave vagtskifte højre om bassinet, hvor de ”færdige” svømmere liner op ved vipperne og ovre under vinduerne, mens de næste hold kommer ind ovre ved den indre væg på højre hånd = en rotation højre om bassinet som kræver en vis grad af præcision.

I forbindelse med børnesvømning må hjælpeinstruktører og instruktører kun have fysisk kontakt med børnene livreddende situationer. I alle andre situationer gælder afstandsreglen på 1 meter og 2 meter ved fysisk aktivitet. Dog kan vi hjælpe et barn med et svømmebælte, hvis det blot ikke gøres ansigt-til-ansigt.

Vi har næsten fuld bemanding dels til at undervise og dels til at guide medlemmerne både i omklædningsrummene og i hallen.

Herudover skal følgende retningslinjer overholdes:

Vi skal alle overholde retningslinjerne udstukket af hallen og det indebærer blandt andet, at skabene skal sprittes af efter brug (til dette forefindes de fornødne remedier i omklædningsrummet og der er en illustration til at hjælpe). Dette skal alle medlemmer selv kunne gøre.

Afstandskravet på 1 meter skal overholdes overalt.

Man skal blive væk fra svømning, hvis man har symptomer og man skal forlade aktiviteten straks, såfremt man får symptomer.

Folkesundhed er vigtigere end vandaktiviteter og vandaktiviteter må ikke bidrage til at sprede smitte, hverken i eller udenfor bassinet!
Personer, der ikke følger disse retningslinjer, vil blive bortvist, og vil ikke kunne deltage i aktiviteter igen, før sundhedstilstanden i Danmark er normaliseret.

Vi beder alle om forståelse for alt dette og kan fremhæve, at vi ikke tidligere har prøvet at tilbyde svømning samt undervisning under disse forhold - vi gør det med andre ord efter bedste evne.

Alle henvendelser med spørgsmål til den nye sæson o.lign. skal ske til klubbens administrator på mail:

info@sksv.dk på den måde kan vi håndtere henvendelserne i den rækkefølge de kommer (spm. skal ikke stilles til instruktørerne og ikke via de sociale medier).

Vi glæder os til at se så mange svømmere som muligt i hallen til den nye sæson.

Slutteligt vil vi gerne gøre reklame for app'en: Smittestop.

På bestyrelsens vegne

Søren Nissen

FormandSkanderborg Svømmeklub - Højvangens Torv 14 - 8660 Skanderborg - Tlf. 30615173